מדיניות פרטיות

תנאים לביצוע רכישה באתר:
הלקוח הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל ומודע שחובתו כחוק לחבוש קסדת מגן המצילה חיים ! ולציית לחוקי הדרך.
הקונה הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהומצא על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה הרכישה באתר

כדי לבצע מכירה של דגם באתר , יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים מבוקשים בהתאם לבקשות האתר.
במידה ומולאו הפרטים המבוקשים הדבר יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה”). במידה והתקבלה הזמנה , האתר יערוך אימות מדוייק של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור הקנייה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הקנייה תאושר והמוצר יגיע כפי שהובטח באתר.
למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר . רק הרישום שנרשם במחשבי החברה ישמש הוכחה חלוטה לנכונות הפעולות .
זיוף פרטים כוזבים היא עבירה פלילית חד משמעית והעושה כן, צפוי להגשת תלונה ולהליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כחוק .
חברת אינוקים רשאית לשנות את נתוני הפריט מפעם לפעם , להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, לשנות צבעים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המחירון מפעם לפעם. לעיתים ייתכנו טעויות צילום, תמונות שונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים שיסופקו בפועל. שינויים אלה נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.
המחירים באתר כוללים מע”מ על-פי דין
לאחר קנייה באתר תתקבל הודעת מייל על קליטת פרטי המזמין ופירוט הקנייה . לתשומת לבך, אישור זה אינו מחייב את אינוקים לשליחת המוצרים והוא רק מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת. רק לאחר בדיקה וקבלת אישור מחברת האשראי תיחשב הצעתך כמאושרת והמוצרים יסופקו.
במידה וההזמנה לא קיבלה אישור תואם על ידי חברות האשראי תועבר הודעה מסודרת ללקוח במייל.

בקשת סירוב וביטול עסקה על ידי אינוקים:
אינוקים רשאית לבטל את העסקה והשבת הסכום לקונה במקרה וחלה טעות ברורה במחיר המוצר/בתיאורו/ובמלאי החברה.